Menu Zamknij

Zielona energia

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił konkurs pod nazwą „Prosument dla Pomorza – Zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” (edycja 2014-2015) skierowany dla właścicieli domków jednorodzinnych, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych. Zachęcam
wspólnoty do rozważenia możliwości dokonania inwestycji w odnawialne źródła energii. Taka możliwość istnieje tylko do końca 2015 r.

Zielona energia

Zakres inwestycji obejmuje zakup i montaż następujących źródeł energii: źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła, kolektory słoneczne, systemy fotowoltaniczne, małe elektrownie wiatrowe, mikrokogeneracje. Łączna kwota dofinansowania pożyczki dotacji wynosi 100% kosztów kwalifikowanych. Szczegóły programu na stronie http://www.wfosigw.gda.pl bądź u administratora nieruchomości.