Menu Zamknij

Sieci i instalacje sanitarne

Główną działalnością firmy jest szeroko rozumiane projektowanie sieci i instalacji sanitarnych, grzewczych, gazowych, instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Mamy dla Państwa ofertę dotyczącą doradztwa i projektowania instalacji w domach jedno i wielorodzinnych, w budynkach użyteczności publicznej oraz w obiektach przemysłowych.

Oferujemy wykonanie dokumentacji projektowej instalacji z branży sanitarnej w poniższym zakresie:

  • instalacje wod-kan,
  • instalacje centralnego ogrzewania,
  • instalacje wentylacji i klimatyzacji,
  • instalacje gazowe,
  • sieci i przyłącza wod-kan,
  • sieci i przyłącza ciepłownicze,
  • węzły cieplne i kotłownie.

Każdy projekt dostosowujemy do rzeczywistych oczekiwań Inwestora, jego możliwości finansowych oraz warunków miejscowych usytuowania inwestycji.