Menu Zamknij

ZAPYTANIE O CENĘ

„Remont klatek schodowych w budynku
Wspólnoty Mieszkaniowej Nowowiejska 1 w Słupsku”

Więcej
Nowowiejska 1, Słupsk

Zapytanie o cenę

Wymiana wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym

Wspólnota Mieszkaniowa Bursztynowe Osiedle w Słupsku

Więcej
wodomierz

Zapytanie o cenę

Naprawa barmy

Kompleksowa naprawa bramy garażowej wraz z systemem zamykania i otwierania w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej.

Więcej
Bursztynowe Osiedle

Zapytanie o cenę

Sporządzenie audytu energetycznego wraz z dokumentacją kosztorysową na kompleksową termomodernizację budynku.

Więcej
Poznańska 1

ZAPYTANIE O CENĘ

„Wykonanie odpływu liniowego”

Wspólnota Mieszkaniowa Bursztynowe Osiedle w Słupsku, kieruje wniosek o złożenie oferty na wykonanie robót budowlanych …

Więcej
zdjęcie BO

ZAPYTANIE O CENĘ

„Remont balkonów”

Remont balkonów w zakresie wykonania izolacji płyt balkonowych i usunięcie innych przyczyny zalewania mieszkań.

Więcej
Bursztynowe Osiedle

Zarządzanie i administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi i nieruchomościami.

Zakres działalności zarządcy obejmuje:

  • prowadzenia dokumentacji technicznej w tym Książki Obiektu Budowlanego;
  • prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej w tym rozliczenia poszczególnych właścicieli oraz całej nieruchomości według uznania i życzenia współwłaścicieli, zgodnie z ustawą o rachunkowości;
  • prowadzenie rachunków bankowych;
  • pośredniczenie w rozliczeniach finansowych pomiędzy członkami wspólnoty, a dostawcami mediów;
  • organizację i prowadzenie zebrań wspólnoty;
  • działania marketingowe promujące nieruchomość;
  • organizację prac remontowo – konserwatorskich;
  • organizację prac porządkowych;
  • prowadzenie windykacji.

Z uwagi na różne praktyki zarządców pragniemy zaznaczyć, iż nie obciążamy właścicieli tzw. ukrytymi kosztami prowadzenia obsługi administracyjnej, na które składają się koszty korespondencji, rozmów telefonicznych, papieru, druku rozliczeń i kart wymiaru opłat.

Praca zarządcy polega na analizie, monitorowaniu czynników, od których jest uzależnione prowadzenie racjonalnej gospodarki nieruchomością i podejmowaniu stosownych decyzji mających wpływ na bieżące a także przyszłe planowanie jak najbardziej efektywnego wykorzystania będącej w gestii zarządcy nieruchomości.

Wiedza, profesjonalne przygotowanie, nabyta praktyka zarządcy daje gwarancję osiągnięcia spodziewanego zysku z danej nieruchomości z pożytkiem dla całej społeczności mieszkającej w zarządzanym przez niego budynku.