Menu Zamknij

Informujemy wszystkich mieszkańców, iż z dniem 2 stycznia 2024 roku ulegają zmianie godziny urzędowania administracji.

Biuro będzie czynne:
– w poniedziałek i środę – w godzinach od 10:00 do 15:00,
– we wtorek i czwartek – w godzinach od 9:00 do 15:00,
– w piątek, biuro nieczynne.

Więcej

Zarządzanie i administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi i nieruchomościami.

Zakres działalności zarządcy obejmuje:

  • prowadzenia dokumentacji technicznej w tym Książki Obiektu Budowlanego;
  • prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej w tym rozliczenia poszczególnych właścicieli oraz całej nieruchomości według uznania i życzenia współwłaścicieli, zgodnie z ustawą o rachunkowości;
  • prowadzenie rachunków bankowych;
  • pośredniczenie w rozliczeniach finansowych pomiędzy członkami wspólnoty, a dostawcami mediów;
  • organizację i prowadzenie zebrań wspólnoty;
  • działania marketingowe promujące nieruchomość;
  • organizację prac remontowo – konserwatorskich;
  • organizację prac porządkowych;
  • prowadzenie windykacji.

Z uwagi na różne praktyki zarządców pragniemy zaznaczyć, iż nie obciążamy właścicieli tzw. ukrytymi kosztami prowadzenia obsługi administracyjnej, na które składają się koszty korespondencji, rozmów telefonicznych, papieru, druku rozliczeń i kart wymiaru opłat.

Praca zarządcy polega na analizie, monitorowaniu czynników, od których jest uzależnione prowadzenie racjonalnej gospodarki nieruchomością i podejmowaniu stosownych decyzji mających wpływ na bieżące a także przyszłe planowanie jak najbardziej efektywnego wykorzystania będącej w gestii zarządcy nieruchomości.

Wiedza, profesjonalne przygotowanie, nabyta praktyka zarządcy daje gwarancję osiągnięcia spodziewanego zysku z danej nieruchomości z pożytkiem dla całej społeczności mieszkającej w zarządzanym przez niego budynku.