Menu Zamknij

Szanowni Państwo

Informacja o pracy biura

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na covid – 19 w Słupsku oraz Ustce informujemy, iż pracownicy firmy od dnia 6 lipca będą wykonywać swoje obowiązki w trybie pracy zdalnej, a biuro będzie zamknięte dla interesantów.

Więcej
coronavirus

Szanowni Państwo

Informacja o pracy biura

biuro od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania będzie zamknięte

Więcej
coronavirus

INFORMACJA

ODWOŁANE ZEBRANIA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

W nawiązaniu do realizacji zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie schematu postępowania w związku z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2 informujemy…

Więcej
coronavirus

Zapytanie o cenę

Wymiana wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym

Wspólnota Mieszkaniowa Bursztynowe Osiedle w Słupsku

Więcej
wodomierz

Zaproszenie do złożenia oferty

Sprzątanie części wspólnych nieruchomości przy ul. Orląt Lwowskich 7 i 7A oraz ul. Kard. S. Wyszyńskiego 8 w Słupsku

Więcej
Bursztynowe Osiedle

Zapytanie o cenę

Naprawa barmy

Kompleksowa naprawa bramy garażowej wraz z systemem zamykania i otwierania w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej.

Więcej
Bursztynowe Osiedle

Zarządzanie i administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi i nieruchomościami.

Zakres działalności zarządcy obejmuje:

  • prowadzenia dokumentacji technicznej w tym Książki Obiektu Budowlanego;
  • prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej w tym rozliczenia poszczególnych właścicieli oraz całej nieruchomości według uznania i życzenia współwłaścicieli, zgodnie z ustawą o rachunkowości;
  • prowadzenie rachunków bankowych;
  • pośredniczenie w rozliczeniach finansowych pomiędzy członkami wspólnoty, a dostawcami mediów;
  • organizację i prowadzenie zebrań wspólnoty;
  • działania marketingowe promujące nieruchomość;
  • organizację prac remontowo – konserwatorskich;
  • organizację prac porządkowych;
  • prowadzenie windykacji.

Z uwagi na różne praktyki zarządców pragniemy zaznaczyć, iż nie obciążamy właścicieli tzw. ukrytymi kosztami prowadzenia obsługi administracyjnej, na które składają się koszty korespondencji, rozmów telefonicznych, papieru, druku rozliczeń i kart wymiaru opłat.

Praca zarządcy polega na analizie, monitorowaniu czynników, od których jest uzależnione prowadzenie racjonalnej gospodarki nieruchomością i podejmowaniu stosownych decyzji mających wpływ na bieżące a także przyszłe planowanie jak najbardziej efektywnego wykorzystania będącej w gestii zarządcy nieruchomości.

Wiedza, profesjonalne przygotowanie, nabyta praktyka zarządcy daje gwarancję osiągnięcia spodziewanego zysku z danej nieruchomości z pożytkiem dla całej społeczności mieszkającej w zarządzanym przez niego budynku.