Menu Zamknij

Utrzymanie porządku

Świadczymy usługi utrzymania czystości i porządku w zakresie:

  • sprzątania wewnątrz budynków, w tym: klatek schodowych, piwnic, pomieszczeń gospodarczych, dezynfekcja wind;
  • sprzątania terenów zewnętrznych, ulic, placów;
  • utrzymanie terenów zielonych (m.in. koszenie, przycinanie krzewów i żywopłotów, pielęgnacja rabat kwiatowych);
  • prześwietlania drzew i krzewów;
  • odśnieżania sprzętem mechanicznym;
  • odśnieżania dachów;
  • wywozu nagromadzonego śnieg;
  • sprzątania i wywozu śmieci nietypowych z piwnic i strychów.

Szczegółowy zakres czynności przedstawiany jest po zapoznaniu się z Państwa oczekiwaniami i potrzebami w ofercie indywidualnej.

W szczególności świadczymy usługi w budynkach wielorodzinnych oraz przyległym do nich terenie oraz pielęgnacji zieleni w ogrodach przy budynkach jednorodzinnych.