Menu Zamknij

Zapytanie o cenę – Nadzór inwestorski

Słupsk, 12.09.2017r. .

 

ZAPYTANIE O CENĘ

NADZÓR INWESTORSKI ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH W RAMACH TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH W SŁUPSKU”

dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę zgodnie Regulaminem udzielania zamówień w ramach projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów mieszkalnych poprzez termomodernizację budynków Wspólnot Mieszkaniowych w Słupsku” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej, Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.

 1. Zamawiający:

Wspólnota Mieszkaniowa Szczecińska 8 w Słupsku

działająca przy udziale Partnerów:

 1. Wspólnota Mieszkaniowa Szczecińska 13 w Słupsku

 2. Wspólnota Mieszkaniowa Szczecińska 14 w Słupsku

 3. Wspólnota Mieszkaniowa Bałtycka 1 w Słupsku

 4. Wspólnota Mieszkaniowa Bałtycka 30a w Słupsku

 5. Wspólnota Mieszkaniowa Kilińskiego 35 w Słupsku

 6. Wspólnota Mieszkaniowa Małachowskiego 30 w Słupsku

 7. Wspólnota Mieszkaniowa Małachowskiego 33-34 w Słupsku

 8. Wspólnota Mieszkaniowa Niemcewicza 21 w Słupsku

 

 1. Przedmiotem zamówienia są usługi nadzoru inwestorskiego robót budowlanych termomodernizacyjnych 9 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Słupsku.
 2. Termin realizacji:

Od 1 października 2017r. do 31 marca 2018r.

 1. Termin i miejsce składania ofert:

NDM Zarządzanie Nieruchomościami

Ul. Mostnika 12/1

76-200 Słupsk

do 21.09.2017 roku do godz. 14:00.

Szczegóły zamówienia dostępne są na stronie www.ndm.slupsk.pl w zakładce przetargi/ zapytania o cenę.