Menu Zamknij

Zaproszenie do złożenia oferty

Print Friendly, PDF & Email

Słupsk, dnia 5 września 2018 r.

Działając jako administrator Wspólnoty Mieszkaniowej Bursztynowe Osiedle w Słupsku zaprasza wykonawców do złożenia oferty na świadczenie usług bieżącej konserwacji instalacji, urządzeń i powierzchni wspólnych w nieruchomości.

Zakres usług objętych umową:

 1. przegląd studzienek ściekowych w halach garażowych,
 2. sprawdzenie i kontrolowanie szachtów instalacyjnych,
 3. czyszczenie kratek ściekowych w bramach garażowych,
 4. konserwacja skrzydeł drzwiowych, zamków i innych części drzwi należących do części wspólnych,
 5. konserwacja i naprawa urządzeń zabawowych na placu zabaw dla dzieci,
 6. konserwacja i naprawa urządzeń małej architektury w tym ławek, znaków, pojemników i osłon na odpady, płotki itp.
 7. zawieszanie i zdejmowanie flag,
 8. sprawdzanie i kontrolowanie czystości dachu oraz funkcjonowania systemu odprowadzania wód opadowych na dachu,
 9. uzupełnianie ubytków w tynku i malowanie ścian w częściach wspólnych,
 10. czyszczenie kamer od monitoringu,
 11. informowanie administratora o konieczności wykonania napraw i występujących usterkach,
 12. inne czynności związane z drobnymi pracami remontowymi zleconymi przez Zarząd Wspólnoty.

Forma rozliczenia:

 • rozliczenie w formie kosztorysu powykonawczego, na podstawie:
  stawki godzinowej za roboczogodzinę,
 • koszt materiałów pokrywa wspólnota zgodnie z przedstawioną fakturą zakupu.