Menu Zamknij

Zaproszenie do złożenia oferty – świadczenie sprzątania terenów zewnętrznych i pielęgnacja terenów zielonych

Zaproszenie do złożenia oferty

Działając jako administrator Wspólnoty Mieszkaniowej Bursztynowe Osiedle w Słupsku
zaprasza wykonawców do złożenia oferty na:

świadczenie sprzątania terenów zewnętrznych i pielęgnacja terenów zielonych

Zakres usług objętych umową:

  1. Zbieranie odpadów znajdujących się na ciągach komunikacyjnych, trawnikach i
    placu zabaw,
  2. Opróżniania zewnętrznych koszy na odpady,
  3. Sprzątanie wiat śmietnikowych
  4. Zamiatanie chodników,
  5. Usuwanie chwastów,
  6. Koszenie i grabienie trawy,
  7. Przycinka krzewów i wykonywanie nowych nasadzeń roślin,
  8. Odśnieżanie chodników i dróg oraz posypywanie solą w okresie opadów śniegu</li<

Prace wykonywane zgodnie z bieżącymi potrzebami, obecność na terenie osiedla minimum 2 razy w tygodniu.

Forma rozliczenia:
Rozliczenie w formie kosztorysu po wykonawczego, na podstawie:
– stawki godzinowej za roboczogodzinę lub ryczałtu miesięcznego
– koszt materiałów pokrywa wspólnota zgodnie z przedstawioną fakturą zakupu.