Menu Zamknij

Roczne zebrania wspólnot mieszkaniowych 2015 r

Realizując zadania powierzone przez Zarządy administrowanych wspólnot mieszkaniowych informujemy, iż w miesiącach luty i marzec br. odbędą się roczne zebrania właścicieli lokali. O terminach zebrań zostaną Państwo poinformowani listownie oraz poprzez zamieszczenie informacji na tablicach informacyjnych w nieruchomościach.

Roczne zebrania wspólnot mieszkaniowych 2015 r

Powiadomienie stanowi również zaproszenie na zebranie wraz z zaproponowanym porządkiem obrad oraz rozliczeniem indywidualnym właściciela lokalu. W przypadku pytań bądź pojawienia się wątpliwości i innych sugestii prosimy o kontakt z administratorem w formie osobistej, elektronicznej bądź telefonicznej przed terminem zebrania. Projekty uchwał są dostępne u administratora i Zarządu Wspólnoty.

Dlaczego warto uczestniczyć w zebraniach Wspólnoty Mieszkaniowej?

Wspólnota Mieszkaniowa to związek wszystkich Właścicieli lokali w budynku nienależącym do spółdzielni i nie będącym mieniem komunalnym. Powstaje z mocy prawa przez sprzedaż, czyli wyodrębnienie prawa własności, pierwszego lokalu w budynku należącym pierwotnie np. do dewelopera, gminy bądź Skarbu Państwa. Każdy członek wspólnoty ma prawo współdziałania w zarządzaniu nieruchomością wspólną i powinien raz w roku wziąć udział w zebraniu Właścicieli.