Menu Zamknij

Wykonanie koncepcji architektonicznej i audytu energetycznego dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej Prusa 4 w Słupsku

Słupsk, dn. 24.10.2018 r.

OGŁOSZENIE

KONKURS OFERT

„Wykonanie koncepcji architektonicznej i audytu energetycznego dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej Prusa 4 w Słupsku.

 

  1. Zamawiający:

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul.  Prusa 4 w Słupsku

  1. Przedmiotu zamówienia obejmuje:

Wykonanie koncepcji architektonicznej i audytu energetycznego na termomodernizacje budynku przy ul. Prusa 4 w Słupsku. W ramach zamówienia wykonawca będzie zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

– koncepcje architektoniczną z uwzględnieniem termomodernizacji elewacji i kolorystyki,

– kosztorys inwestorski i przedmiar robót,

– audyt energetyczny wraz z obliczeniami efektu ekologicznego.

UWAGA!

Zarząd wspólnot zastrzega sobie możliwość wyboru kolorystyki budynku.

  1. Warunki udzielenia zamówienia:

– wykonawca musi uprawnienia do sporządzania audytu energetycznego.

  1. Termin realizacji:

40 dni od dnia podpisania umowy.

  1. Termin i miejsce składania ofert:

NDM Zarządzanie Nieruchomościami

ul. Mostnika 12/1

76-200 Słupsk

do 15.11.2018 roku do godz. 14:00.

 

Szczegóły zamówienia dostępne są na stronie www.ndm.slupsk.pl w zakładce przetargi/ zapytania o cenę.