Menu Zamknij
Print Friendly, PDF & Email

ZAPYTANIE O CENĘ

„Remont balkonów w budynkach

Wspólnoty Mieszkaniowej Bursztynowe Osiedle w Słupsku”

Zamawiający:

Wspólnota Mieszkaniowa Bursztynowe Osiedle w Słupsku

ul. Orląt Lwowskich 7, 7A i ul. Wyszyńskiego 8 w Słupsku

Zakres zamówienia:

Remont balkonów w zakresie wykonania izolacji płyt balkonowych i usunięcie innych przyczyny zalewania mieszkań.

Zakres prac remontowych

– demontaż terakoty,  cokołów,  kleju  i  ruchomej  wylewki  betonowej, istniejącej izolacji,

– wyrównanie  podłoża i  przygotowanie  pod ułożenie warstwy izolacyjnej z zachowaniem odpowiednich spadków,

– położenie min. 2  warstw  izolacji,

– wymiana obróbek blacharskich,

– wymiana rynien odprowadzających wody opadowe wraz z połączeniem ich z rurą spustową,

– położenie terakoty na posadzce i cokołach,

– montaż kampinosów i ich uszczelnienie,

– wykonanie obróbek uszczelniających przy oknach, wyrobienie spadów.

– zabezpieczenie terenu prac,

– wywóz i utylizację odpadów po budowlanych

– podstawienie rusztowania.

Obmiary:

– balkon o wymiarach 7,75 m x 1,10 m = szt. 3 ( 7/39, 7/46, 7A/39)

– balkon o wymiarach 5,56 m x 1,10 m = szt. 3 (7/41, 7A/44, 7A/47)

– balkon o wymiarach 6,25 m x 1,10 m = szt. 2 ( 7/45, 7A/45)

– balkon o wymiarach 3,95 m x 1,10 m = szt. 2 ( 7A/43, 7A/49)

– balkon o wymiarach 7,55 m x 1,30 m = szt. 1 ( 8/65)

– balkon o wymiarach 4,41 m x 1,50 m = szt. 3 ( 8/66, 8/4, 8/6)

– balkon o wymiarach 3,18 m x 1,55 m = szt. 2 ( 8/62, 8/63)

– balkon o wymiarach 4,59 m x 1,50 m = szt. 1 ( 8/67)

Inwestor umożliwia dostęp do balkonów od strony lokalu po uprzednim umówieniu się z właścicielem mieszkania.

Termin realizacji: miesiące sierpień – wrzesień 2019 r.

Oferty należy składać do dnia 20 lipca 2019 na adres mailowy: [email protected] lub w formie papierowej na adres NDM Zarządzanie Nieruchomościami ul. Mostnika 12/1 76-200 Słupsk.

Pozdrawiam
Administrator
Aleksandra Junak