Menu Zamknij

Ogłoszenie o przeprowadzeniu rozeznania rynku

Print Friendly, PDF & Email

Słupsk, dnia 20.03.2019 r.

Nr sprawy: 2/K9-10/2019

W imieniu Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Krasińskiego 9-10 w Słupsku zapraszam do złożenia oferty na wykonanie audytu energetycznego termomodernizacji budynku wielorodzinnego przy ul. Krasińskiego 9-10 w Słupsku.

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Krasińskiego 9-10 w Słupsku

Przedmiot zamówienia: audyt energetyczny zgodnie z:

–  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii;

–  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Audyt winien określać i opisywać założenie termomodernizacyjne wspólnoty.

Zamawiający deklaruje przekazać wykonawcy audytu inwentaryzacje budynku oraz kosztorysy inwestorskie oraz proponowany zakres prac termomodernizacyjnych.

Termin realizacji:7 dni od dnia zawarcia umowy

Termin płatności:30 dni od wydania pozytywnej oceny audytu przez bank.

Sposób i termin złożenia oferty: należy złożyć ofertę do dnia 29.03.2019 r.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres:

NDM Zarządzanie Nieruchomościami Urszula Podsiadły

ul. Mostnika 12/1

76-200 Słupsku

lub w formie elektronicznej: [email protected]

Zapraszamy wykonawców do złożenia oferty.

Załączniki do pobrania