Menu Zamknij

Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów mieszkalnych poprzez termomodernizację budynków Wspólnot Mieszkaniowych w Słupsku

Print Friendly, PDF & Email

Zamawiający:

Wspólnota Mieszkaniowa Szczecińska 8 w Słupsku działająca przy udziale Partnerów:

 1. Wspólnota Mieszkaniowa Szczecińska 13 w Słupsku

 2. Wspólnota Mieszkaniowa Szczecińska 14 w Słupsku

 3. Wspólnota Mieszkaniowa Bałtycka 1 w Słupsku

 4. Wspólnota Mieszkaniowa Bałtycka 30a w Słupsku

 5. Wspólnota Mieszkaniowa Kilińskiego 35 w Słupsku

 6. Wspólnota Mieszkaniowa Małachowskiego 30 w Słupsku

 7. Wspólnota Mieszkaniowa Małachowskiego 33-34 w Słupsku

 8. Wspólnota Mieszkaniowa Niemcewicza 21 w Słupsku

Adres stron internetowych na których będzie zamieszczone ogłoszenie:

www.ndm.slupsk.pl

e-mail: [email protected]

telefon: 606426204

godziny urzędowania: od 9:00 do 15:00

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie konkursu ofert zgodnie Regulaminem udzielania zamówień w ramach projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów mieszkalnych poprzez termomodernizację budynków Wspólnot Mieszkaniowych w Słupsku” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej, Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.

Nazwa postępowania:

Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów mieszkalnych poprzez termomodernizację budynków Wspólnot Mieszkaniowych w Słupsku

 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Wspólnotą Mieszkaniową Szczecińska 8 w Słupsku , 76-200 Słupsk,

NIP:839-26-85-585, REGON 771267430,

Liderem”

Wspólnotą Mieszkaniową Szczecińska 13 w Słupsku, 76-200 Słupsk,

NIP:8392685674, REGON 771268671,

Partnerem 1”

Wspólnota Mieszkaniowa Szczecińska 14 w Słupsku, 76-200 Słupsk,

NIP:8392685680, REGON: 771268665,

Partnerem 2”

Wspólnota Mieszkaniowa Bałtycka 1 w Słupsku, 76-200 Słupsk,

NIP:8393001040, REGON:220302423,

Partnerem 3”

Wspólnota Mieszkaniowa Bałtycka 30a w Słupsku, 76-200 Słupsk,

NIP:8392660912, REGON: 771261143,

Partnerem 4”

Wspólnota Mieszkaniowa Kilińskiego 35 w Słupsku, 76-200 Słupsk,

NIP: 8392662905, REGON: 771262094,

Partnerem 5”

Wspólnota Mieszkaniowa Małachowskiego 30 w Słupsku, 76-200 Słupsk,

NIP: 8392668670, REGON: 771263580.,

Partnerem 6”

Wspólnota Mieszkaniowa Małachowskiego 33-34 w Słupsku, 76-200 Słupsk,

NIP:8392668701, REGON:771263604,

Partnerem 7”

Wspólnota Mieszkaniowa Niemcewicza 21 w Słupsku , 76-200 Słupsk,

NIP:8392784198, REGON:771510267,

Partnerem 8”

Strona internetowa: www.ndm.slupsk.pl

e-mail: [email protected]

telefon: 606426204

 1. Tryb udzielenia zamówienia
 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie konkurencyjnym na podstawie zapisów § 5 ust. 1 pkt c) Regulaminu udzielania zamówień w ramach projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów mieszkalnych poprzez termomodernizacje budynków Wspólnot Mieszkaniowych w Słupsku oraz przepisów ustawy Kodeks cywilny.

 2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie kompleksowej termomodernizacji 9 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Słupsku.

 2. Zamówienie jest realizowane w podziale na 9 zadań, gdzie każde zadanie stanowi odrębną i nie tożsamą zakresowo część zamówienia:

 3. Zakres przedmiotu zamówienia:

Część nr 1:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Szczecińskiej 8 w Słupsku

Budynek wolno stojący, mieszkalny, wielorodzinny. Budynek jest 3 kondygnacyjny, z poddaszem użytkowym, całkowicie podpiwniczony, o dachu dwuspadowym. Obiekt jest posadowiony na działce nr 466/9, ob. 9. Na potrzeby wykonania termomodernizacji wspólnota użyczyła teren wokół nieruchomości. W wyniku prac termomodernizacyjnych nie dojdzie do zmiany przeznaczenia gruntu, nie będą wycinane drzewa i inne rośliny rosnące w bezpośrednim sąsiedztwie. Wysokość budynku wynosi około 17 m.

Rok budowy 1958r.

W ramach robót budowlanych w nieruchomości będą wykonane następujące prace modernizacyjne:

– remont wraz z ociepleniem elewacji zewnętrznych,

– wymiana połaci dachów wraz z izolacją cieplną,

– ocieplenie stropów kondygnacji podziemnych oraz poddasza,

– wymiana stolarki okiennej

– wymiana stolarki drzwiowej

– izolacja wraz z ociepleniem ścian fundamentowych i ścian piwnicznych,

– wymiana instalacji odprowadzania wód deszczowych.

Część nr 2:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Szczecińskiej 13 w Słupsku

Budynek mieszkalny wielorodzinny w zabudowie szeregowej ulicy Szczecińskiej. Budynek jest 3 kondygnacyjny, z poddaszem użytkowym, całkowicie podpiwniczony, o dachu dwuspadowym. Obiekt jest posadowiony na działce nr 875, ob. 9. Do działki od frontu przylega pas drogowy, a od tyłu jest ogólnodostępne podwórko. W wyniku prac termomodernizacyjnych nie dojdzie do zmiany przeznaczenia gruntu, nie będą wycinane drzewa oraz zieleń znajdująca się na terenie działki.

Rok budowy 1938r.

W ramach robót budowlanych w nieruchomości będą wykonane następujące prace modernizacyjne:

– remont wraz z ociepleniem elewacji zewnętrznych,

– remont bądź wymiana połaci dachów wraz z izolacją cieplną,

– przemurowanie kominów,

– ocieplenie stropów kondygnacji podziemnych oraz poddasza,

– wymiana stolarki okiennej w piwnicach

– wymiana stolarki drzwiowej

– izolacja wraz z ociepleniem ścian fundamentowych i ścian piwnicznych,

– wymiana instalacji odprowadzania wód deszczowych.

Część 3:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Szczecińskiej 14 w Słupsku

Budynek mieszkalny wielorodzinny w zabudowie szeregowej ulicy Szczecińskiej. Budynek jest 3 kondygnacyjny, z poddaszem użytkowym, całkowicie podpiwniczony, o dachu dwuspadowym. Obiekt jest posadowiony na działce nr 874, ob. 9. Do działki od frontu przylega pas drogowy, a od tyłu jest ogólnodostępne podwórko. W wyniku prac termomodernizacyjnych nie dojdzie do zmiany przeznaczenia gruntu, nie będą wycinane drzewa oraz zieleń znajdująca się na terenie działki.

Rok budowy 1938r.

W ramach robót budowlanych w nieruchomości będą wykonane następujące prace modernizacyjne:

– remont wraz z ociepleniem elewacji zewnętrznych,

– wymiana połaci dachów wraz z izolacją cieplną,

– przemurowanie kominów,

– ocieplenie stropów kondygnacji podziemnych oraz poddasza,

– wymiana stolarki okiennej w piwnicach

– izolacja wraz z ociepleniem ścian fundamentowych i ścian piwnicznych,

– wymiana instalacji odprowadzania wód deszczowych.

Część 4:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Bałtycka 1 w Słupsku

Budynek powstał na przełomie XIX i XX w., jest to obiekt jednoklatkowy, podpiwniczony z trzema kondygnacjami nadziemnymi oraz dwoma lokalami mieszkalnymi na poddaszu i dwoma w kondygnacji podziemnej. Do budynku od strony szczytowej przylega budynek o zbliżonych gabarytach. Obiekt posadowiony jest na działce nr 172/2 obręb 6. W pobliżu nieruchomości nie rosną żadne drzewa ani inne rośliny. W wyniku prac termomodernizacyjnych nie dojdzie do zmiany przeznaczenia gruntu, nie będą wycinane drzewa i inne rośliny rosnące w bezpośrednim sąsiedztwie. Wysokość budynku wynosi powyżej 12 m.

Rok budowy 1900r. .

W ramach robót budowlanych w nieruchomości będą wykonane następujące prace modernizacyjne:

– remont wraz z ociepleniem elewacji zewnętrznych,

– ocieplenie stropu poddasza,

– wymiana stolarki okiennej

– wymiana stolarki drzwiowej

– izolacja wraz z ociepleniem ścian fundamentowych i ścian piwnicznych,

– wymiana instalacji odprowadzania wód deszczowych.

Część 5:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Bałtycka 30a w Słupsku

Budynek jest obiektem jednoklatkowym, wolnostojącym. Budynek powstał w okresie międzywojennym, posiada 3 kondygnacje użytkowe, z poddaszem częściowo użytkowym, jest całkowicie podpiwniczony. Obiekt usytuowany jest od frontu ulicy Bałtyckiej, bez bezpośredniego dostępu do ulicy. Obiekt posadowiony jest na działce nr 176/5 obręb 6. W pobliżu nieruchomości rosną drzewa ani inne rośliny ozdobne. W wyniku prac termomodernizacyjnych nie dojdzie do zmiany przeznaczenia gruntu, nie będą wycinane drzewa i inne rośliny rosnące w bezpośrednim sąsiedztwie. Wysokość budynku wynosi powyżej 12 m.

Rok budowy 1943r. .

W ramach robót budowlanych w nieruchomości będą wykonane następujące prace modernizacyjne:

– remont wraz z ociepleniem elewacji zewnętrznych,

– ocieplenie stropu poddasza,

– wymiana stolarki okiennej

– wymiana stolarki drzwiowej

– izolacja wraz z ociepleniem ścian fundamentowych i ścian piwnicznych,

– wymiana instalacji odprowadzania wód deszczowych.

Część 6:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kilińskiego 35 w Słupsku

Budynek w zabudowie szeregowej, wzdłuż ulicy Kilińskiego. Obiekt posadowiony jest na działce nr 679/3 obręb 6. Budynek jest jednoklatkowy, składa się z trzech pełnych kondygnacji nadziemnych oraz poddasza użytkowego i piwnic. Obiekt jest wybudowany w pierzei ulicy Kilińskiego, od ścian szczytowych przylegają sąsiadujące budynki. W wyniku prac termomodernizacyjnych nie dojdzie do zmiany przeznaczenia gruntu, nie będą wycinane drzewa i inne rośliny rosnące w bezpośrednim sąsiedztwie. Wysokość budynku wynosi powyżej 12 m.

Rok budowy: 1941r.

W ramach robót budowlanych w nieruchomości będą wykonane następujące prace modernizacyjne:

– remont wraz z ociepleniem elewacji zewnętrznych,

– ocieplenie i remont dachu,

– wymiana stolarki okiennej

– wymiana stolarki drzwiowej

– izolacja wraz z ociepleniem ścian fundamentowych i ścian piwnicznych,

– wymiana instalacji odprowadzania wód deszczowych.

Część 7:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Małachowskiego 30 w Słupsku

Budynek w zabudowie szeregowej, wzdłuż ulicy Małachowskiego. Obiekt posadowiony jest na działce nr 256/3 obręb 6. Budynek jest jednoklatkowy, składa się z trzech pełnych kondygnacji nadziemnych oraz dwóch kondygnacji poddasza użytkowego. Na drugim poziomie poddasza znajduje się strych. Obiekt jest wybudowany w pierzei ulicy Małachowskiego, od ścian szczytowych przylegają sąsiadujące budynki. W wyniku prac termomodernizacyjnych nie dojdzie do zmiany przeznaczenia gruntu, nie będą wycinane drzewa i inne rośliny rosnące w bezpośrednim sąsiedztwie. Wysokość budynku wynosi powyżej 12 m.

Rok budowy: 1941r.

W ramach robót budowlanych w nieruchomości będą wykonane następujące prace modernizacyjne:

– remont wraz z ociepleniem elewacji zewnętrznych,

– ocieplenie stropów poddasza,

– wymiana stolarki okiennej

– wymiana stolarki drzwiowej

– izolacja wraz z ociepleniem ścian fundamentowych i ścian piwnicznych,

– remont klatek schodowych wraz z wymianą instalacji elektrycznej i oświetlenia,

– wymiana instalacji odprowadzania wód deszczowych,

– ocieplenie dachu wraz z remontem jego połaci.

Część 8:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Małachowskiego 33-34 w Słupsku

Budynek w zabudowie szeregowej, na rogu ulic Małachowskiego i Wolności. Obiekt posadowiony jest na działkach nr 256/41 oraz 256/40 obręb 6, składa się z 2 klatek schodowych o czterech kondygnacjach nadziemnych, z poddaszem częściowo użytkowym, całkowicie podpiwniczony. W wyniku prac termomodernizacyjnych nie dojdzie do zmiany przeznaczenia gruntu, nie będą wycinane drzewa i inne rośliny rosnące w bezpośrednim sąsiedztwie. Wysokość budynku wynosi powyżej 12 m.

Rok budowy: 1900r.

W ramach robót budowlanych w nieruchomości będą wykonane następujące prace modernizacyjne:

– remont wraz z ociepleniem elewacji zewnętrznych,

– ocieplenie stropów poddasza,

– wymiana stolarki okiennej

– wymiana stolarki drzwiowej

– izolacja wraz z ociepleniem ścian fundamentowych i ścian piwnicznych,

– remont klatek schodowych wraz z wymianą instalacji elektrycznej i oświetlenia,

– wymiana instalacji odprowadzania wód deszczowych.

Część 9:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Niemcewicza 21 w Słupsku

Budynek w zabudowie szeregowej, wzdłuż ulicy Niemcewicza. Obiekt posadowiony jest na działce nr 227/8 obręb 6. Budynek jest jednoklatkowy, składa się z trzech pełnych kondygnacji nadziemnych oraz poddasza użytkowego i piwnic. Obiekt jest wybudowany w pierzei ulicy Niemcewicza. W wyniku prac termomodernizacyjnych nie dojdzie do zmiany przeznaczenia gruntu, nie będą wycinane drzewa i inne rośliny rosnące w bezpośrednim sąsiedztwie. Wysokość budynku wynosi powyżej 12 m.

Rok budowy: 1949r.

W ramach robót budowlanych w nieruchomości będą wykonane następujące prace modernizacyjne:

– remont wraz z ociepleniem elewacji zewnętrznych,

– ocieplenie i remont dachu,

– wymiana stolarki okiennej

– wymiana stolarki drzwiowej

– izolacja wraz z ociepleniem ścian fundamentowych i ścian piwnicznych,

– wymiana instalacji odprowadzania wód deszczowych.

– wymiana instalacji elektrycznej i źródeł oświetlenia.

Opisane w projektach budowlanych i przedmiarze robót znaki towarowe i technologie: Zamawiający wyraża zgodę na użycie produktów, materiałów i technologii równoważnych, z uwzględnieniem warunku, że Wykonawca wystąpi z wnioskiem o akceptację rozwiązań równoważnych w terminie 5 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. Wniosek Wykonawcy winien opisywać proponowaną metodę lub materiał równoważny z wykazaniem właściwości, norm i technologii proponowanego produktu, materiału czy technologii. Zamawiający w terminie 2 dni od dnia otrzymania wniosku udzieli odpowiedzi Wykonawcy, która upubliczni na stronie internetowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

– dla części nr 1: projekt budowlany, przedmiar robót, oraz wzór umowy stanowiące załączniki nr 1.1, 1.2 i 10 do ogłoszenia;

– dla części nr 2: projekt budowlany, przedmiar robót, oraz wzór umowy stanowiące załączniki nr 2.1, 2.2 i 10 do ogłoszenia;

– dla części nr 3: projekt budowlany, przedmiar robót, oraz wzór umowy stanowiące załączniki nr 3.1, 3.2 i 10 do ogłoszenia.

– dla części nr 4: projekt budowlany, przedmiar robót, oraz wzór umowy stanowiące załączniki nr 4.1, 4.2 i 10 do ogłoszenia.

– dla części nr 5: projekt budowlany, przedmiar robót, oraz wzór umowy stanowiące załączniki nr 5.1, 5.2 i 10 do ogłoszenia.

dla części nr 6: projekt budowlany, przedmiar robót, oraz wzór umowy stanowiące załączniki nr 6.1, 6.2 i 10 do ogłoszenia.

– dla części nr 7: projekt budowlany, przedmiar robót, oraz wzór umowy stanowiące załączniki nr 7.1, 7.2 i 10 do ogłoszenia.

– dla części nr 8: projekt budowlany, przedmiar robót, oraz wzór umowy stanowiące załączniki nr 8.1, 8.2 i 10 do ogłoszenia.

– dla części nr 9: projekt budowlany, przedmiar robót, oraz wzór umowy stanowiące załączniki nr 9.1, 9.2 i 10 do ogłoszenia.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamówienie jest realizowane w 9 częściach. Zamawiający nie ogranicza Wykonawcom możliwości składania ofert na określoną ilość części. Wykonawcy mogą składać oferty w odniesieniu do wszystkich części.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Przewiduje się możliwości poszerzenia zakresu zamówienia o roboty dodatkowe i roboty zamienne, w przypadku gdy występujące zapisy w dokumentacji projektowej nie odpowiadają stanu rzeczywistemu bądź gdy nastąpi konieczność wykonania robót dodatkowych / zamiennych dla zachowania poprawności i komplementarności zamówienia, jest to uzasadnione techniczne i zgodne ze sztuką budowlaną.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcy po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego. W przypadku powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcy, w całości bądź części, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (Formularzu Oferty) zakresu zamówienia jaki zamierza powierzyć podwykonawcy, wraz z podaniem przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców. W przypadku nie wskazania w formularzu ofertowym zakresu zamówienia, który ma być realizowana przez podwykonawcę Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę osobiście.

Wspólny słownik zamówień CPV dla wszystkich części zamówienia:

45000000-7 Roboty budowlane

45320000-6 Roboty izolacyjne

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45442110-1 Malowanie budynków

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

 1. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie należy realizować od daty podpisania umowy w terminie :

– dla części nr 1: do 15 grudnia 2017r.

– dla części nr 2: do 15 grudnia 2017r.

– dla części nr 3: do 15 grudnia 2017r.

– dla części nr 4: do 15 grudnia 2017r.

– dla części nr 5: do 15 grudnia 2017r.

– dla części nr 6: do 15 grudnia 2017r.

– dla części nr 7: do 15 grudnia 2017r.

– dla części nr 8: do 15 grudnia 2017r.

– dla części nr 9: do 15 grudnia 2017r.

Zamawiający dopuszcza możliwości przesunięcia terminu realizacji zamówienia do końca I kwartału 2018r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.

 2. Warunki udziału w postępowaniu:

 1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej , o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

 2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej:

dla części nr 1: 300 000,00 PLN

dla części nr 2: 200 000,00 PLN

dla części nr 3: 200 000,00 PLN.

dla części nr 4: 200 000,00 PLN.

dla części nr 5: 200 000,00 PLN.

dla części nr 6: 200 000,00 PLN.

dla części nr 7: 200 000,00 PLN.

dla części nr 8: 200 000,00 PLN.

dla części nr 9: 200 000,00 PLN.

Jeśli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia wymaga się aby wysokość sumy gwarancyjnej polisy OC odpowiadała sumie kwot ubezpieczenia dla wszystkich części na które jest składana oferta.

 1. Zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że:

w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał, co najmniej trzy zamówienia polegające na wykonywaniu robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynków o wartości zamówienia nie mniejszej niż:

dla części nr 1: 250.000,00 zł brutto każde

dla części nr 2: 150.000,00 zł brutto każde

dla części nr 3: 150.000,00 zł brutto każde.

dla części nr 4: 200.000,00 zł brutto każde.

dla części nr 5: 250.000,00 zł brutto każde.

dla części nr 6: 150.000,00 zł brutto każde.

dla części nr 7: 300.000,00 zł brutto każde.

dla części nr 8: 300.000,00 zł brutto każde.

dla części nr 9: 200.000,00 zł brutto każde.

Jeśli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia wymaga się aby wykazał, że zrealizował roboty budowlane w ilości odpowiadającej sumie zamówień wskazanych dla wszystkich części na które składana jest oferta.

– dysponuje co najmniej jedną osobą posiadająca uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności ogólnobudowlanej oraz przynależy do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

Jeśli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca dysponował tylko jedną osobą, która będzie pełnić obowiązki kierownika budowy.

 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

   1. Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu

   2. Wykonawca nie wykazał braku podstaw wykluczenia

   3. Wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

– z art. 115, art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny

– z art. 46, art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie,

– przestępstwa skarbowe.

d) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, a którym mowa w p. pkt. c).

e) Wykonawcę wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

f) Wykonawca, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu lub spełnia warunki udziału w postępowaniu bądź który zataił istotne informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.

g) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzję podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu.

h) Wykonawcę, który bezprawnie wpłynął lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego.

i) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania i jego działania może spowodować zakłócenie konkurencji,

j) Wykonawcę i Wykonawców, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe.

k) Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycielowi przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłości ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowienie sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe;

l) Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwem nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

m) Wykonawca, który pozostaje w relacjach osobistych z Zamawiającym, osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego i członkami komisji przetargowej.

o) Wykonawca, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejsza umowę w sprawie zamówienia na roboty budowlane, co doprowadziło do rozwiązania lub wypowiedzenia umowy z jego winy lub zasądzono wobec niego odszkodowanie.

 1. Wykonawca może polegać na sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz na zgodności technicznej i zawodowej innego podmiotu, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunku. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia.

 2. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia warunki określone w pkt V.2. mogą być spełnione łącznie.

 3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie dokumentów i oświadczeń wyszczególnionych w pkt. VI, przedłożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą.

 4. Zamawiający dopuszcza możliwości jednokrotnego wezwania wykonawcy do uzupełnienia dokumentów i do złożenia wyjaśnień w zakresie treści złożonej oferty.

 5. Zasada oceny dokumentów będzie odbywać się na warunkach: spełnia – nie spełnia, tj. z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki zostały spełnione.

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia

 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć razem z ofertą :

  1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu którego wzór stanowi załącznik nr 12 do ogłoszenia, wraz z dokumentami poświadczającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

 1. Wykaz robót budowlanych wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów, dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Za najważniejsze roboty które należy wykazać w wykazie oraz dla których należy przedstawić dowody, uznaje się roboty niezbędne do wykazania spełnienia warunku o którym mowa w V.2.

Dowodami o których mowa powyżej są:

    • poświadczenie że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

    • inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia którym mowa w lit. a) powyżej

    • W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentów poświadczających, że wykazane roboty zostały wykonane należycie.

W przypadku konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej, budzą wątpliwość Zamawiającego lub gdy z poświadczenia alb innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

Wzór załącznika stanowi załącznik nr 15 do ogłoszenia.

 1. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości robót i kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 16 do ogłoszenia.

 2. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień których wzór stanowi załącznik nr 16 do ogłoszenia.

 3. Kserokopie, poświadczoną za zgodność z oryginałem, aktualnego zaświadczenia o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz uprawnień do kierowania robotami budowlanymi i do projektowania jakie posiadają osoby, która zostały wskazane przez Wykonawcę jako osoba wykonująca funkcje przy realizacji przedmiotu zamówienia.

 4. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 5. Dowód wpłaty za polisę OC.

 6. W sytuacji gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów i będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

    • zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

    • sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia;

    • zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,

    • czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane wskazane zdolności dotyczą.

 7. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
  o udzielenie zamówienia dokumenty potwierdzające spełnianie warunków składa co najmniej jeden z Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie, natomiast dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

 8. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa powyżej muszą zostać złożone w formie oryginału bądź kopi poświadczonej za „zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

  1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania którego wzór stanowi załącznik nr 13 do ogłoszenia, wraz z dokumentami poświadczającymi brak podstaw do wykluczenia:

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 2. Aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

 3. W przypadku Wykonawcy pochodzącego w inne kraju niż Polska, składa się dokumenty poświadczające brak podstaw do wykluczenia wystawione w kraju, w którym ma on siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);

– nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyżej niniejszym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Terminy, o których mowa w powyżej w niniejszym punkcie stosuje się odpowiednio.

  1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec tych podmiotów podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, składa oświadczenia, o których mowa w VI. Pkt. 1 p. pkt. 1 i 2, złożone przez te podmioty, w zakresie w jakim powołuje się na dysponowanie ich zasobami.

  1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów należącą do grupy kapitałowej i przedstawia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 14 do ogłoszenia.

 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia

  1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

  2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków, jak również nie mogą podlegać wykluczeniu i na tą okoliczność składają dokumenty to potwierdzające.

  3. Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

  4. Pełnomocnictwo powinno:

    1. jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania,

    2. wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się
     o udzielenie zamówienia,

    3. każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa.

  5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

  6. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

  7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani na 3 dni przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia, przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców zawierającą w swojej treści następujące postanowienia:

    1. sposób ich współdziałania,

    2. zakres prac powierzonych do wykonania każdemu z nich,

    3. numer i nazwę rachunku bankowego, na który będą dokonywane płatności

    4. solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,

    5. umowa powinna zawierać wskazanie, że jeden z Wykonawców jest upoważniony do zaciągania zobowiązań i do przyjmowania instrukcji na rzecz
     i w imieniu wszystkich Wykonawców razem i każdego osobna oraz do przyjmowania płatności od Zamawiającego.

 1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także o osobach uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

  1. Zamawiający ustala, że oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wymieniane między Zamawiającym, a Wykonawcami będą w tym postępowaniu przekazywane pisemnie.

  2. Zamawiający dopuszcza przekazanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną pod warunkiem niezwłocznego przekazania ich w formie pisemnej.

  3. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane drogą elektroniczną wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

  4. Zamawiający przekaże ogłoszenie wraz z załącznikami oraz wyjaśnienia i zmianę treści ogłoszenia na swojej stronie internetowej www.ndm.slupsk.pl.

  5. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: pani Aleksandra Junak.

  6. Dane kontaktowe: e-mail: [email protected], tel. 606426204, NDM Zarządzanie Nieruchomościami Urszula Podsiadły, ul. Mostnika 12/1, 76-200 Słupsku.

 1. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.

 1. Termin związania ofertą

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert.

 1. Opis sposobu przygotowywania oferty

  1. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:

   1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 11 do SIWZ,

   2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu którego wzór stanowi załącznik nr 12 wraz dokumentami potwierdzającymi ich spełnienie

   3. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania którego wzór stanowi załącznik nr 13 wraz z dokumentami potwierdzającymi brak podstaw do wykluczenia.

   4. wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec tych podmiotów braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby,

   5. kosztorys ofertowy.

  2. Oferta winna być złożona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim, pod rygorem nieważności.

  3. Zaleca się, aby wszystkie strony ponumerować, a na początku umieścić spis treści
   z wyszczególnieniem załączników i odpowiadających im numerów stron.

  4. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Oferty Wykonawcy, który złoży więcej niż jedną ofertę zostaną odrzucone.

  5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  6. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu, kopia winna być potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność
   z oryginałem. Tylko w przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnego potwierdzenia zgodności z oryginałem.

  7. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

  8. Umocowanie do złożenia oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono wprost z dokumentów rejestracyjnych (ewidencyjnych) załączonych do oferty.

  9. Umocowanie o którym mowa wyżej powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie i opisać w następujący sposób:
koperta zaadresowana na Zamawiającego, opisana nazwą i adresem wykonawcy
z zaznaczeniem: OFERTA – Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów mieszkalnych poprzez termomodernizację budynków Wspólnot Mieszkaniowych w Słupsku, nie otwierać przed dniem 20.07.2017r. roku godz.: 16:00.

  1. Wykonawca wskaże i wydzieli z oferty dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.
   o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst pierwotny: Dz. U. 1993.47.211; tekst jednolity: Dz. U. 2003.153.1503 z późn. zm.). Dokumenty tak przygotowane należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej kopercie, z dopiskiem „poufne – tylko do wglądu dla komisji przetargowej”. W przypadku braku powyższego, Zamawiający uzna, że wszystkie informacje złożone w ofercie są w pełni jawne.

  2. Zamawiający odrzuci ofertę jeśli nie będzie niezgodna z treścią ogłoszenia i wymogami zamawiającego w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

  3. W przypadku wystąpienia podstaw do wykluczenia wykonawcy, Zamawiający wyklucza wykonawcę, a złożoną przez niego ofertę uznaje się za odrzuconą.

 1. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

  1. Ofertę należy złożyć w siedzibie administrator nieruchomości tj.

NDM Zarządzanie Nieruchomościami

Ul. Mostnika 12/1

76-200 Słupsk

w terminie do 20.07.2017 roku do godz. 15:00.

  1. Dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

  2. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

  3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

  4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.07.2017 roku do godz. 16:00 siedzibie administrator nieruchomości tj.

NDM Zarządzanie Nieruchomościami

Ul. Mostnika 12/1

76-200 Słupsk

  1. Informacje podane w trakcie jawnego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcą na ich wniosek.

 1. Opis sposobu obliczania ceny oferty

 1. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu.

 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2016, poz. 380 z późniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

 1. Cenę ofertową należy obliczyć łącznie z podatkiem VAT, dla robót budowlanych w Vatem 8%.

 2. Cena oferowana to całkowite wynagrodzenie ryczałtowe brutto (z podatkiem VAT) za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 3. W formularzu oferty należy podać wartość netto, wartość podatku VAT i cenę brutto
  (z podatkiem VAT) za wykonanie usługi objętej zamówieniem.

 4. Wynagrodzenie ryczałtowe, winno obejmować wszystkie koszty związane
  z wykonaniem robót określonych w dokumentacji projektowej.

 5. Cena musi być wyrażona w wartości brutto i wartości netto w złotych polskich. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

 6. Wszystkie wartości oraz ostateczną cenę oferty należy obliczyć i podać zgodnie
  z polskim systemem płatniczym z dokładnością zaokrągleń do drugiego miejsca po przecinku. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 1. Przy wyborze i ocenie ofert zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:

Cena – 60%

Termin gwarancji– 40%

 1. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. Kryterium ceny:
  Pc = (Cn / Co) x 60

gdzie:

Pc – ilość punktów za cenę (max. 60)
Cn – cena najniższa wśród ofert

Co – cena danego Wykonawcy

 1. Kryterium termin gwarancji (T) – ocenie zostanie poddany okres na jaki wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane. Zastrzega się, iż maksymalny okres gwarancji to 72 miesiące, a minimalny 36 miesięcy.

Liczba punktów, którą można uzyskać zostanie obliczona wg wzoru:

T= (Tb/Tn )x 40

T- ilość punktów przyznana badanej ofercie wg kryterium termin gwarancji (max.40)

Tb – termin gwarancji badanej oferty

Tn – najdłuższy termin spośród ofert niepodlegających odrzuceniu

 1. Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

Odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w ogłoszeniu.

Zawiera najkorzystniejszy bilans ceny, terminu gwarancji– uzyskał najwyższą w punktacji sumę P=Pc+T

 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

  1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy w tym postępowaniu.

  2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

  3. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej
   w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

  4. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia umów. Nie wniesienie zabezpieczenia we wskazanym terminie będzie postawą do unieważnienia zawartej umowy.

  5. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

   1. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

   2. gwarancjach bankowych

   3. gwarancjach ubezpieczeniowych,

   4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240).

  1. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji lub poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwoty zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.

  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu w/w dokumentu.

  3. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

  4. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia.

 1. Wynik postępowania i warunki zawarcia umowy

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

– wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko,

– siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 1. Wykonawcach, których ofert zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
  i prawne.

 2. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 3. Umowa w sprawie zamówienia może zostać zawarta:

– niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty w przypadku wpływu tylko jednej oferty na daną część zamówienia;

– po upływie 10 dni od dnia powiadomienia wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty w przypadku gdy na daną część zamówienia wpłynęły więcej niż jedna oferta.

 1. Zamawiający doręczy niezwłocznie zawiadomienie o wyborze oferty do wykonawcy, którego oferta została wybrana oraz ustali z wykonawcą termin
  i miejsce zawarcia umowy.

 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

 4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu kopie uprawnień budowlanych dla osób które będą pełnić samodzielnie funkcje techniczne kierownika budowy.

 5. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

 1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy lub wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach.

Zamawiający informuje, że umowa o udzielenie zamówienia będzie zawarta zgodnie z treścią i na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 10 do ogłoszenia.

 1. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy kodeks cywilny i treścią ogłoszenia czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany wykonać, w tym wobec czynności:

 1. określenia warunków udziału w postępowaniu,

 2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

 3. odrzucenia oferty odwołującego,

 4. opisu przedmiotu zamówienia,

 5. wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wykaz załączników do ogłoszenia

Lp.

Oznaczenie Załącznika

Nazwa Załącznika

Załącznik nr 1.1, 1.2

Projekt budowlany i przedmiar robót dla części nr 1 – WM Szczecińska 8

Załącznik nr 2.1, 2.2

Projekt budowlany i przedmiar robót dla części nr 2 – WM Szczecińska 13

Załącznik nr 3.1, 3.2

Projekt budowlany i przedmiar robót dla części nr 3 – WM Szczecińska 14

Załącznik nr 4.1, 4.2

Projekt budowlany i przedmiar robót dla części nr 4 – WM Bałtycka 1

Załącznik nr 5.1, 5.2

Projekt budowlany i przedmiar robót dla części nr 5 – WM Bałtycka 30a

Załącznik nr 6.1, 6.2

Projekt budowlany i przedmiar robót dla części nr 6 – WM Kilińskiego 35

Załącznik nr 7. 1, 7.2.,

Projekt budowlany i przedmiar robót dla części nr 7 – WM Małachowskiego 30

Załącznik nr 8.1, 8.2

Projekt budowlany i przedmiar robót dla części nr 8 – WM Małachowskiego 33-34

Załącznik nr 9.1, 9.2

Projekt budowlany i przedmiar robót dla części nr 9 – WM Niemcewicza 21

Załącznik nr 10

Wzór umowy

Załącznik nr 11

Formularz ofertowy

12.

Załącznik nr 12

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

13.

Załącznik nr 13

Oświadczenie braku podstaw do wykluczenia

14.

Załącznik nr 14

Przynależności do grupy kapitałowej

15.

Załącznik nr 15

Oświadczenie o zrealizowanych robotach budowlanych

16.

Załącznik nr 16

Oświadczenie o wykwalifikowanym personelu Wykonawcy

Załączniki do pobrania