Menu Zamknij

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Print Friendly, PDF & Email

Zamawiający: Przedszkole Miejskie nr 2 Słupsku
76-200 Słupsk
Ul. Zamkowa 6
REGON: 221114528
NIP: 8393135094

Nr sprawy: 1/ZP/PM2/2018

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie
zamówienia publicznego na zadanie: „Przebudowa placu zabaw w ramach zadania
inwestycyjnego „Akcja modernizacja – budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim
nr 2 przy ul. Zamkowej 6 w Słupsku” – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018.”, którego
wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 do dnia
20.07.2018r. godz. 9:50 wskazanego w ogłoszenie o zamówieniu jako termin do
złożenia oferty nie wpłynęła żadna oferta.

Dorota Ciarka – Dyrektor Przedszkola
(podpis kierownika Zamawiającego)

Załączniki do pobrania

  • 1 pdf SKMBT_C25318072012220
    SKMBT_C25318072012220
    Data dodania: 22 lipca 2018 17:21 Dodany przez: Redaktor strony Wielkość pliku: 247 KB Pobrania: 912