Menu Zamknij

Remont elewacji budynku wraz z pionową izolacją ścian piwnic Wspólnoty Mieszkaniowej Wojska Polskiego 48 w Słupsku

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Nazwa postępowania:
Remont elewacji budynku wraz z pionową izolacją ścian piwnic Wspólnoty Mieszkaniowej Wojska Polskiego 48 w Słupsku

dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie konkursu ofert zgodnie z ustawą kodeks cywilny i Regulaminem udzielania zamówień w ramach projektu pn. Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne- wsparcie dotacyjne, Poddziałania 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Nazwa postępowania:
„Remont elewacji budynku wraz z pionową izolacją ścian piwnic Wspólnoty Mieszkaniowej Wojska Polskiego 48 w Słupsku”

Poniższa tabela do pobrania jako załącznik:

Lista ofert złożonych w postępowaniu Remont elewacji budynku wraz z pionową izolacją ścian piwnic Wspólnoty Mieszkaniowej Wojska Polskiego 48 w Słupsku

NR OFERTYNAZWA I ADRES WYKONAWCYCENA OFERTOWA [PLN/BRUTTO]OKRES GWARANCJI [MIESIĄCE]DATA ZŁOŻENIA OFERTY
1Zakład Usług Inwestycyjnych Janusz Kazimierski ul. Sportowa 3D, 76-200 Słupsk216 326,8148 miesięcy25.06.2018 r. godz. 9.45
2PHU PABLO Ilony Dymaniuk ul. Stefczyk 30, 76-251 Kobylnica178 761,5660 miesięcy26.06.2018 r. godz. 8.20
3Zakład Ogólnobudowlany AZBO Zygmunt Podgórniak ul. Borchardta 12, 76-200 Słupsk191 666,33NIE PODANO W OFERCIE26.06.2018 r. godz. 12.35

Załączniki do pobrania