Menu Zamknij
Print Friendly, PDF & Email

Słupsk, dnia 12.03.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie konkursu ofert zgodnie z ustawą kodeks cywilny i Regulaminem udzielania zamówień w ramach projektu pn.  Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” , nazwa postępowania: Remont budynku wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej Mostnika 12 w Słupsku.

  1. Wynik postępowania

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zasady konkurencyjności dla zadania „Remont budynku wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej Mostnika 12
w Słupsku” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Oferta nr 1 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD

Włynkowo 57A, 76-200 Słupsk

Cena ofertowa brutto: 215.540,52 zł

Termin gwarancji: 72 miesiące

Uzasadnienie:

Oferta została złożona w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie ofert. Jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
W wyniku oceny otrzymała najwyższą ilość punktów w kryterium cena i okres gwarancji.

  1. Lista ofert złożonych w postępowaniu:
Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium okres cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji Łączna liczba punktów
1 Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD Włynkowo 57A, 76-200 Słupsk 60,00 40,00 100,00
2 Usługowy Zakład Ogólnobudowlany 76-270 Ustka, Machowino 5 58,44 33,33 91,77

 

Umowa na roboty budowlane zostanie zawarta w trybie zgodnym z ogłoszeniem o konkursie ofert.

Załączniki do pobrania

  • 1 pdf Informacja o wyniku postepowania
    Informacja o wyniku postepowania
    Data dodania: 14 marca 2021 19:31 Dodany przez: Redaktor strony Wielkość pliku: 193 KB Pobrania: 665