Menu Zamknij

Polityka prywatności

NDM przetwarza Twoje dane w kontekście Twojego korzystania ze witryn internetowych NDM, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, do celów komunikacyjnych i informacyjnych.

Dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane przez NDM do celów komunikacyjnych i informacyjnych. O ile jest to konieczne dla spełnienia postanowień umowy, dane mogą być przekazywane firmom powiązanym, z którymi NDM ma zawartą umowę o przetwarzaniu danych osobowych oraz organom ścigania na ich żądanie.

Jeśli jest to dozwolone i/lub przewidziane przez przepisy prawa, dane mogą być przetwarzane do celów sprawozdawczości (np. statystyka).

Twoje dane będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych (np. za Twoją zgodą).

Zgodnie z przepisami prawnymi wszystkie Twoje dane traktowane są jako ściśle poufne.

Gromadzenie i przetwarzanie danych

NDM przechowuje dane osobowe dotyczące użytkowników jej witryn internetowych wyłącznie, jeśli została wyrażona na to zgoda. Jedyne dane, które mogą być przechowywane, nawiązują do wykorzystania formularza zgłoszenia awarii.

Dane osobowe użytkowników są wykorzystywane wyłącznie w celu przetwarzania zapytań w kontekście wyrażonej zgody lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych. W oparciu o wymogi prawne firma NDM przyjęła globalne, jednolite i wewnętrzne zasady ochrony danych regulujące ochronę Twoich danych osobowych.

NDM przechowuje dane wprowadzone do witryn internetowych lub dane dostarczone celem realizacji procesu, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres i numer telefonu, miasto, temat wyłącznie do celu bezpośredniej komunikacji z Tobą.

Dane są przechowywane i/lub wykorzystywane wyłącznie w celu przetworzenia Twojego zapytania/skargi/zgłoszenia. Pod warunkiem, że nie koliduje to z wymogami ustawowymi dotyczącymi przechowywania dokumentacji, Twoje dane zostaną usunięte w momencie zakończenia procesu przetwarzania Twojego zapytania/skargi.

Prawa osób, których dane dotyczą

Pamiętaj, że jako osoba, której dane dotyczą, zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych UE (RODO UE), masz następujące prawa w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych osobowych:

Prawa do informacji na podstawie art. 13 i 14 RODO UE

Prawo dostępu do danych na podstawie art. 15 RODO UE
Prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO UE
Prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO UE
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO UE
Prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO UE

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: [email protected]

Zgodnie z art. 21 RODO UE masz prawo do wycofania swojej zgody na gromadzenie, przetwarzanie/przechowywanie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych w dowolnej chwili.

Zgodę należy wycofać, pisząc na adres NDM Zarządzanie Nieruchomościami 76-200 Słupsk, ul. Mostnika 12, Polska lub wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected].

W stosownych przypadkach możesz się również skontaktować z odpowiednimi organami ochrony danych.

Ochrona przechowywanych danych

Nasza firma korzysta z technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, aby chronić dostarczone przez Ciebie dane osobowe przed modyfikacją, utratą, zniszczeniem lub uzyskaniem do nich dostępu przez osoby nieupoważnione.

Środki bezpieczeństwa są nieustannie ulepszane i dostosowywane, wykorzystując najnowszą technologię. Dostarczone dane, które nie są zaszyfrowane, mogą potencjalnie być przeglądane przez osoby trzecie. Chcielibyśmy podkreślić, że z tego powodu, nie można zagwarantować bezpiecznego przekazu danych przez Internet (np. za pośrednictwem wiadomości e-mail). W związku z tym wrażliwe dane albo nie powinny być w ogóle przesyłane, albo powinny być przesyłane wyłącznie za pośrednictwem bezpiecznego połączenia (SSL).

Jeżeli przy przeglądaniu stron internetowych lub plików zostaniesz poproszony/-a o wprowadzenie danych osobowych, pamiętaj, że przekaz tych danych przez Internet może nie być bezpieczny oraz że istnieje ryzyko, że dane te mogą być przeglądane lub modyfikowane przez osoby nieupoważnione.