Wspólnoty mieszkaniowe

Wspólnoty mieszkaniowe w Słupsku

Zakres działalności zarządcy obejmuje:

 • prowadzenia dokumentacji technicznej w tym Książki Obiektu Budowlanego;
 • prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej w tym rozliczenia poszczególnych właścicieli oraz całej nieruchomości według uznania i życzenia współwłaścicieli, zgodnie z ustawą o rachunkowości;
 • prowadzenie rachunków bankowych;
 • pośredniczenie w rozliczeniach finansowych pomiędzy członkami wspólnoty, a dostawcami mediów;
 • organizację i prowadzenie zebrań wspólnoty;
 • działania marketingowe promujące nieruchomość;
 • organizację prac remontowo – konserwatorskich;
 • organizację prac porządkowych;
 • prowadzenie windykacji.

 

Z uwagi, na różne praktyki zarządców pragniemy zaznaczyć, iż nie obciążamy właścicieli tzw. ukrytymi kosztami prowadzenia obsługi administracyjnej, na które składają się koszty korespondencji, rozmów telefonicznych, papieru, druku rozliczeń i kart wymiaru opłat.

W RAMACH ŚWIADCZONYCH USŁUG OFERUJEMY:

 1. Prowadzenie dokumentacji technicznej i finansowej wspólnoty.
 2. Organizację i prowadzenie zebrań wspólnoty.
 3. Coroczne czytelne rozliczanie się z członkami wspólnoty z pobranych zaliczek.
 4. Organizację prac remontowo- konserwacyjnych i porządkowych, w tym: wybór wykonawców prac według zasad ustalonych przez wspólnotę, nadzór, odbiory i rozliczenia, zapewnienie możliwości korzystania z usług pogotowia wodno – kanalizacyjnego, elektrycznego, gazowego i ciepłowniczego, zapewnienie funkcjonowania windy, domofonu, zapewnienie utrzymania porządku i czystości na terenie posesji poprzez zlecenie wykonywania prac profesjonalnej firmie.
 5. Prowadzenie rachunku bankowego wspólnoty z odrębnym kontem funduszu remontowego.
 6. Pośredniczenie w rozliczeniach pomiędzy członkami wspólnoty a dostawcami mediów i usług.
 7. Pomoc organizacyjną członkom wspólnoty w rozwiązywaniu ich problemów związanych z realizacją Ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali.

Nasze Usługi

Responsive

Zarządzanie - administrowanie

„NDM Zarządzanie Nieruchomościami" z powodzeniem od wielu lat działa na słupskim rynku nieruchomości. Przez długie lata firma, w szczególności, specjalizowała się w obsłudze technicznej nieruchomości
Retina Ready

Monitoring

Profesjonalnie zajmujemy się szeroko pojętą elektroniką. Dysponując specjalistycznym sprzętem, doświadczeniem oraz wiedzą jesteśmy w stanie sprostać wielu zadaniom z dziedziny elektroniki, automatyki oraz informatyki.
SEO Ready

Projekty i nadzór

Główną działalnością firmy jest szeroko rozumiane projektowanie sieci i instalacji sanitarnych, grzewczych, gazowych, instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.
Responsive

Przeglądy budowlane

Przeglądy budowlane budynków i budowli. Roczne i pięcioletnie przeglądy konstrukcyjno-budowlane. Przeglądy techniczne obiektów wielkopowierzchniowych
Retina Ready

Utrzymanie porządku

Świadczymy usługi utrzymania czystości i porządku w zakresie sprzątania wewnątrz budynków, w tym: klatek schodowych, piwnic, pomieszczeń gospodarczych, dezynfekcja wind; sprzątania terenów zewnętrznych, ulic, placów.
SEO Ready

Pielęgnacja zieleni

Utrzymanie terenów zielonych (m.in. koszenie, przycinanie krzewów i żywopłotów, pielęgnacja rabat kwiatowych), prześwietlania drzew i krzewów