Utrzymanie porządku

Sprzątanie nieruchomości

Świadczymy usługi utrzymania czystości i porządku w zakresie:

  • sprzątania wewnątrz budynków, w tym: klatek schodowych, piwnic, pomieszczeń gospodarczych, dezynfekcja wind;
  • sprzątania terenów zewnętrznych, ulic, placów;
  • utrzymanie terenów zielonych (m.in. koszenie, przycinanie krzewów i żywopłotów, pielęgnacja rabat kwiatowych);
  • prześwietlania drzew i krzewów;
  • odśnieżania sprzętem mechanicznym;
  • odśnieżania dachów;
  • wywozu nagromadzonego śnieg;
  • sprzątania i wywozu śmieci nietypowych z piwnic i strychów.

Szczegółowy zakres czynności przedstawiany jest po zapoznaniu się z Państwa oczekiwaniami i potrzebami w ofercie indywidualnej.

W szczególności świadczymy usługi w budynkach wielorodzinnych oraz przyległym do nich terenie oraz pielęgnacji zieleni w ogrodach przy budynkach jednorodzinnych.

Nasze Usługi

Responsive

Zarządzanie - administrowanie

„NDM Zarządzanie Nieruchomościami" z powodzeniem od wielu lat działa na słupskim rynku nieruchomości. Przez długie lata firma, w szczególności, specjalizowała się w obsłudze technicznej nieruchomości
Retina Ready

Monitoring

Profesjonalnie zajmujemy się szeroko pojętą elektroniką. Dysponując specjalistycznym sprzętem, doświadczeniem oraz wiedzą jesteśmy w stanie sprostać wielu zadaniom z dziedziny elektroniki, automatyki oraz informatyki.
SEO Ready

Projekty i nadzór

Główną działalnością firmy jest szeroko rozumiane projektowanie sieci i instalacji sanitarnych, grzewczych, gazowych, instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.
Responsive

Przeglądy budowlane

Przeglądy budowlane budynków i budowli. Roczne i pięcioletnie przeglądy konstrukcyjno-budowlane. Przeglądy techniczne obiektów wielkopowierzchniowych
Retina Ready

Utrzymanie porządku

Świadczymy usługi utrzymania czystości i porządku w zakresie sprzątania wewnątrz budynków, w tym: klatek schodowych, piwnic, pomieszczeń gospodarczych, dezynfekcja wind; sprzątania terenów zewnętrznych, ulic, placów.
SEO Ready

Pielęgnacja zieleni

Utrzymanie terenów zielonych (m.in. koszenie, przycinanie krzewów i żywopłotów, pielęgnacja rabat kwiatowych), prześwietlania drzew i krzewów