Wpisy

Napisany przez dnia

Nadzór inwestorski robót budowlanych realizowanych w ramach termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych w słupsku

Słupsk, 12.09.2017r. .

 

ZAPYTANIE O CENĘ

NADZÓR INWESTORSKI ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH W RAMACH TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH W SŁUPSKU”

dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę zgodnie Regulaminem udzielania zamówień w ramach projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów mieszkalnych poprzez termomodernizację budynków Wspólnot Mieszkaniowych w Słupsku” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej, Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. Kontunuuj czytanie

Napisany przez dnia

Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów mieszkalnych poprzez termomodernizację budynków Wspólnot Mieszkaniowych w Słupsku

Przetargi NDM

Zamawiający:

Wspólnota Mieszkaniowa Szczecińska 8 w Słupsku

działająca przy udziale Partnerów:

  1. Wspólnota Mieszkaniowa Szczecińska 13 w Słupsku

  2. Wspólnota Mieszkaniowa Szczecińska 14 w Słupsku

  3. Wspólnota Mieszkaniowa Bałtycka 1 w Słupsku

  4. Wspólnota Mieszkaniowa Bałtycka 30a w Słupsku

  5. Wspólnota Mieszkaniowa Kilińskiego 35 w Słupsku

  6. Wspólnota Mieszkaniowa Małachowskiego 30 w Słupsku

  7. Wspólnota Mieszkaniowa Małachowskiego 33-34 w Słupsku

  8. Wspólnota Mieszkaniowa Niemcewicza 21 w Słupsku

Adres stron internetowych na których będzie zamieszczone ogłoszenie:

www.ndm.slupsk.pl

e-mail: ndmslupsk@wp.pl

telefon: 606426204

godziny urzędowania: od 9:00 do 15:00

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie konkursu ofert zgodnie Regulaminem udzielania zamówień w ramach projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów mieszkalnych poprzez termomodernizację budynków Wspólnot Mieszkaniowych w Słupsku” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej, Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.

Nazwa postępowania:

Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów mieszkalnych poprzez termomodernizację budynków Wspólnot Mieszkaniowych w Słupsku

Kontunuuj czytanie

Nasze Usługi

Responsive

Zarządzanie - administrowanie

„NDM Zarządzanie Nieruchomościami" z powodzeniem od wielu lat działa na słupskim rynku nieruchomości. Przez długie lata firma, w szczególności, specjalizowała się w obsłudze technicznej nieruchomości
Retina Ready

Monitoring

Profesjonalnie zajmujemy się szeroko pojętą elektroniką. Dysponując specjalistycznym sprzętem, doświadczeniem oraz wiedzą jesteśmy w stanie sprostać wielu zadaniom z dziedziny elektroniki, automatyki oraz informatyki.
SEO Ready

Projekty i nadzór

Główną działalnością firmy jest szeroko rozumiane projektowanie sieci i instalacji sanitarnych, grzewczych, gazowych, instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.
Responsive

Przeglądy budowlane

Przeglądy budowlane budynków i budowli. Roczne i pięcioletnie przeglądy konstrukcyjno-budowlane. Przeglądy techniczne obiektów wielkopowierzchniowych
Retina Ready

Utrzymanie porządku

Świadczymy usługi utrzymania czystości i porządku w zakresie sprzątania wewnątrz budynków, w tym: klatek schodowych, piwnic, pomieszczeń gospodarczych, dezynfekcja wind; sprzątania terenów zewnętrznych, ulic, placów.
SEO Ready

Pielęgnacja zieleni

Utrzymanie terenów zielonych (m.in. koszenie, przycinanie krzewów i żywopłotów, pielęgnacja rabat kwiatowych), prześwietlania drzew i krzewów