NDM Słupsk

Aktualności

Zapytanie o cenę - Nadzór inwestorski

Słupsk, 12.09.2017r. .

 

ZAPYTANIE O CENĘ

„NADZÓR INWESTORSKI ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH W RAMACH TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH W SŁUPSKU”

dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytani…

Więcej
NDM-Nieruchomosci

Zmiana opłaty gospodarowanie odpadami

Informujemy Państwa, iż z dniem 1 lipca 2015r. ulegają zmianie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Słupsk, wywóz odpadów selektywnych  wynosić będzie 10 zł od osoby, a odpadów nieselektywnych 16 zł od osoby.

Zmiana opł…

Więcej

Zmiana taryfy cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków

Informujemy Państwa, iż z dniem 1 lipca 2015r. następuje zmiana taryfy cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Miasta Słupska. Powyższa zmiana wynika z zapisów ustawy z dnia 7.06.2015r. …

Więcej
woda

Nasze Usługi

Responsive

Zarządzanie - administrowanie

„NDM Zarządzanie Nieruchomościami" z powodzeniem od wielu lat działa na słupskim rynku nieruchomości. Przez długie lata firma, w szczególności, specjalizowała się w obsłudze technicznej nieruchomości
Retina Ready

Monitoring

Profesjonalnie zajmujemy się szeroko pojętą elektroniką. Dysponując specjalistycznym sprzętem, doświadczeniem oraz wiedzą jesteśmy w stanie sprostać wielu zadaniom z dziedziny elektroniki, automatyki oraz informatyki.
SEO Ready

Projekty i nadzór

Główną działalnością firmy jest szeroko rozumiane projektowanie sieci i instalacji sanitarnych, grzewczych, gazowych, instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.
Responsive

Przeglądy budowlane

Przeglądy budowlane budynków i budowli. Roczne i pięcioletnie przeglądy konstrukcyjno-budowlane. Przeglądy techniczne obiektów wielkopowierzchniowych
Retina Ready

Utrzymanie porządku

Świadczymy usługi utrzymania czystości i porządku w zakresie sprzątania wewnątrz budynków, w tym: klatek schodowych, piwnic, pomieszczeń gospodarczych, dezynfekcja wind; sprzątania terenów zewnętrznych, ulic, placów.
SEO Ready

Pielęgnacja zieleni

Utrzymanie terenów zielonych (m.in. koszenie, przycinanie krzewów i żywopłotów, pielęgnacja rabat kwiatowych), prześwietlania drzew i krzewów