NDM Słupsk

Aktualności

Zapytanie cenowe - Wspólnota Mieszkaniowa Piłsudskiego 7 w Słupsku

Zapytanie cenowe

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Piłsudskiego 7 w Słupsku
zaprasza do złożenia oferty na:
Przedmiot zamówienia: roboty budowlane w zakresie wykonania instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej oraz wymianę pionów wodnych i kanalizacyjnych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul.
Piłsudskiego 7 w Słupsku.

Zakres robót określa projekt budowlany i przedmiar robót.

Sposób rozliczenia: ryczałt

Okres gwarancji: min. 36 miesięcy

Termin realizacji zamówienia: 45 dni od …

Więcej

Zapytanie cenowe - Wspólnota Mieszkaniowa Wysoka 8 w Dębnicy Kaszubskiej

Słupsk, dnia 12.02.2016 r.

OGŁOSZENIE
„Termomodernizacji budynku wielorodzinnego”
Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Wysoka 8 w Dębnicy Kaszubskiej

Określenie przedmiotu zamówienia: termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zakresie: izolacji i ocieplenia ścian fundamentowych, ocieplenie ścian zewnętrznych, remont balkonów, remont wejść do klatek schodowych, remont dachu.

Termin wykonania zamówienia: II – III kwartał 2016r.

Termin i miejsce składania ofert:
“Oferta…

Więcej

Informacja o wyniku postępowania - Zapytanie cenowe - Wspólnota Mieszkaniowa Żeromskiego 3 w Słupsku

Informacja o wyniku postępowania

dot: Zapytanie cenowe – Wspólnota Mieszkaniowa Żeromskiego 3 w Słupsku

Informacja umieszczona w załączeniu:

Więcej

Zawiadomienie o najkorzystniejszej ofercie - Kompleksowy remont budynku wraz z ociepleniem Wspólnoty Mieszkaniowej Żeromskiego 3 w Słupsku

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Zawiadomienie:

www.ndm.slupsk.pl

Słupsk: Kompleksowy remont budynku wraz z ociepleniem Wspólnoty Mieszkaniowej Żeromskiego 3 w Słupsku Numer ogłoszenia: 205642 – 2015; data zamieszczenia: 09.09.2015

Zawiadomienie o najkorzystniejszej ofercie

W Załączeniu

Więcej

Zapytanie cenowe - Wspólnota Mieszkaniowa Żeromskiego 3 w Słupsku

ZAPYTANIE CENOWE

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Żeromskiego 3 w Słupsku
zaprasza do złożenia oferty na:
Przedmiot zamówienia: prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji polegającej na kompleksowym remoncie wraz z ociepleniem budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Żeromskiego 3 w Słupsku

Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy którzy:
posiadają uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych i uprawnieniami do wykonywania samodzie…

Więcej

Nasze Usługi

Responsive

Zarządzanie - administrowanie

„NDM Zarządzanie Nieruchomościami" z powodzeniem od wielu lat działa na słupskim rynku nieruchomości. Przez długie lata firma, w szczególności, specjalizowała się w obsłudze technicznej nieruchomości
Retina Ready

Monitoring

Profesjonalnie zajmujemy się szeroko pojętą elektroniką. Dysponując specjalistycznym sprzętem, doświadczeniem oraz wiedzą jesteśmy w stanie sprostać wielu zadaniom z dziedziny elektroniki, automatyki oraz informatyki.
SEO Ready

Projekty i nadzór

Główną działalnością firmy jest szeroko rozumiane projektowanie sieci i instalacji sanitarnych, grzewczych, gazowych, instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.
Responsive

Przeglądy budowlane

Przeglądy budowlane budynków i budowli. Roczne i pięcioletnie przeglądy konstrukcyjno-budowlane. Przeglądy techniczne obiektów wielkopowierzchniowych
Retina Ready

Utrzymanie porządku

Świadczymy usługi utrzymania czystości i porządku w zakresie sprzątania wewnątrz budynków, w tym: klatek schodowych, piwnic, pomieszczeń gospodarczych, dezynfekcja wind; sprzątania terenów zewnętrznych, ulic, placów.
SEO Ready

Pielęgnacja zieleni

Utrzymanie terenów zielonych (m.in. koszenie, przycinanie krzewów i żywopłotów, pielęgnacja rabat kwiatowych), prześwietlania drzew i krzewów